نام واحد : حبیب اله امانی

 • استان : فارس
 • شهر : لارستان
 • نشانی شرکت : روستای ده...
 • تلفن شرکت : ******781جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : حبیب اله امانی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : پنبه (کشاورزی)

 • سریال مجوز : 200226000000
 • شماره مجوز : 44788
 • تاریخ مجوز : 07/07/1395
 • کد محصول : 111512368
 • شرح محصول : پنبه (کشاورزی)
 • ظرفیت : 3,500 تن
 • گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)
 • گروه 4 رقمی : -111
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%