نام واحد : فرآوران زغالسنگ پابدانا

نام محصول : کنسانتره زغال سخت

 • سریال مجوز : 350171000000
 • شماره مجوز : 83896
 • تاریخ مجوز : 14/12/1391
 • کد محصول : 1010412308
 • شرح محصول : کنسانتره زغال سنگ سخت (آنتراسیت)
 • ظرفیت : 520,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج زغال سنگ ولینیت ..(10)
 • گروه 4 رقمی : استخراج وآگلومراسیون ذغالسنگ(1010)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%