نام واحد : خاک رنگبر

 • استان : زنجان
 • شهر : ابهر
 • نشانی شرکت : خیلبلن کریم...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : مینو فخرائی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی ابهر1

نام محصول : پودر بنتونیت

 • سریال مجوز : 580060000000
 • شماره مجوز : 118/31280
 • تاریخ مجوز : 24/10/1392
 • کد محصول : 2699412348
 • شرح محصول : پودر بنتونیت
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت محصولات شیمیایی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2429)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 74%
  74%