نام واحد : سرمایه گذاری صانع یکتا

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبریز
 • نشانی شرکت : تبریز - کوی...
 • تلفن شرکت : *********041
 • نشانی واحد : تبریز - جاده آذرشهر - روبروی پالایشگاه - کوی صنعتی توحید -اخر کوچه
 • تلفن واحد : *********041
 • مدیر : احمدمیرزا محمدزاده
 • تلفن مدیر : *******914
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : رنگهای پودری

 • سریال مجوز : 1100243
 • شماره مجوز : 1655
 • تاریخ مجوز : 08/02/1362
 • کد محصول : 24221133
 • شرح محصول : رنگهای پودری
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع رنگ-روغن جلاوپوششهای مشابه-مرکب چاپ وانواع بتونه(2422)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%