نام واحد : حسین افشاری

 • استان : قم
 • شهر : قم
 • نشانی شرکت : قم-شهرک قدس-...
 • تلفن شرکت : *******912
 • نشانی واحد : قم-شهرک صنعتی شکوهیه، فاز یک، جنب پاسگاه، خ سنبل، نبش زنبق و اقاقیا، پلاک p158-159
 • تلفن واحد : ****************091
 • مدیر : حسین افشاری
 • تلفن مدیر : *******912
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شکوهیه

نام محصول : ماستیکهای صنعتی

 • سریال مجوز : 3665713
 • شماره مجوز : 347
 • تاریخ مجوز : 03/03/1389
 • کد محصول : 24221640
 • شرح محصول : ماستیکهای صنعتی
 • ظرفیت : 650 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت محصولات شیمیایی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2429)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%