نام واحد : گیاهان شفابخش پنج گل خزرس خ

نام محصول : بسته بندی گلاب وعرقیات گیاهی

 • سریال مجوز : 3022751
 • شماره مجوز : 701/8108
 • تاریخ مجوز : 16/03/1389
 • کد محصول : 24231971
 • شرح محصول : بسته بندی گلاب وعرقیات گیاهی
 • ظرفیت : 135,000 لیتر
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : محصولات داروئی-موادشیمیائی مورداستفاده درداروسازی ودارویی(2423)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%