نام واحد : صنایع شیمیایی و رنگسازی هیراد شیمی

نام محصول : رنگ های آکریلیک

 • سریال مجوز : 580078000000
 • شماره مجوز : 123/47325
 • تاریخ مجوز : 21/11/1392
 • کد محصول : 2422412410
 • شرح محصول : رنگ های آکریلیک
 • ظرفیت : 8,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع رنگ-روغن جلاوپوششهای مشابه-مرکب چاپ وانواع بتونه(2422)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 99%
  99%