نام واحد : شرکت مهندسی تولیدی ماسه رزین فهام

 • استان : البرز
 • شهر : نظرآباد
 • نشانی شرکت : شهرک...
 • تلفن شرکت : *********026
 • نشانی واحد : شهرک سپهرنظرآباد خیابان چهارم چهارراه اول سمت راست قطعات شماره 9256 و 9257
 • تلفن واحد : *********026
 • مدیر : مهدی حسن نژاد
 • تلفن مدیر : *******912
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی غیردولتی سپهر نظر آباد

نام محصول : پودر قالبگیری ریخته گری

 • سریال مجوز : 1737627
 • شماره مجوز : 82829
 • تاریخ مجوز : 22/09/1389
 • کد محصول : 24131620
 • شرح محصول : انواع پودرقالبگیری
 • ظرفیت : 4,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت موادپلاستیکی به شکل اولیه وساخت لاستیک مصنوعی(2413)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%