نام واحد : مجتمع تولیدی مهتاب سرام یزد

نام محصول : فریت لعاب کاشی وسرامیک

 • سریال مجوز : 3424702
 • شماره مجوز : 90/89
 • تاریخ مجوز : 22/03/1390
 • کد محصول : 24221618
 • شرح محصول : فریت لعاب کاشی وچینی
 • ظرفیت : 2,650 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع رنگ-روغن جلاوپوششهای مشابه-مرکب چاپ وانواع بتونه(2422)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%