نام واحد : به بان شیمی

 • استان : گلستان
 • شهر : آق قلا
 • نشانی شرکت : بلوار افریقا...
 • تلفن شرکت : ********173جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : مهدی شاهمرادی مقدم
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی آق قلا

نام محصول : انواع ضدعفونی کننده بر پایه آلدئیدها

 • سریال مجوز : 580103000000
 • شماره مجوز : 128/3/13090
 • تاریخ مجوز : 19/04/1392
 • کد محصول : 2423415091
 • شرح محصول : انواع ضدعفونی کننده بر پایه آلدئیدها
 • ظرفیت : 3,000,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : محصولات داروئی-موادشیمیائی مورداستفاده درداروسازی ودارویی(2423)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 15%
  15%