نام واحد : کیمیا کربن مرکزی

 • استان : مرکزی
 • شهر : کمیجان
 • نشانی شرکت : بلوار قدس...
 • تلفن شرکت : *******863جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : (شهرک صنعتی کمیجان)
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : غلامرضا رسولی
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کربن فعال

 • سریال مجوز : 580109000000
 • شماره مجوز : 18096
 • تاریخ مجوز : 27/05/1394
 • کد محصول : 2429412563
 • شرح محصول : کربن فعال
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت محصولات شیمیایی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2429)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%