نام واحد : رنگ آرتا الوان

 • استان : همدان
 • شهر : همدان
 • نشانی شرکت : همدان پشت...
 • تلفن شرکت : *******811جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : صفی الله محقق زاده
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع رنگ ساختمانی پایه آلکیدی حلالی (روغنی)

 • سریال مجوز : 580127000000
 • شماره مجوز : 16962/94
 • تاریخ مجوز : 29/06/1394
 • کد محصول : 2422412302
 • شرح محصول : انواع رنگ ساختمانی پایه آلکیدی حلالی (روغنی)
 • ظرفیت : 900 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع رنگ-روغن جلاوپوششهای مشابه-مرکب چاپ وانواع بتونه(2422)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 5%
  5%