نام واحد : حیات گاز سبلان سهامی خاص

نام محصول : بازسازی ماشین الات وتجهیزات صنعتی با کاربردخاص

 • سریال مجوز : 3507884
 • شماره مجوز : 125/6545
 • تاریخ مجوز : 13/04/1389
 • کد محصول : 29291813
 • شرح محصول : بازسازی ماشین الات وتجهیزات صنعتی با کاربردخاص
 • ظرفیت : 50 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات ازت(2411)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%