نام واحد : عباس دهقانزاده

نام محصول : سیم و مفتول فولادی ساده کربنی و کم آلیاژی پیش تنیده بدون پوشش

 • سریال مجوز : 580127000000
 • شماره مجوز : 3024
 • تاریخ مجوز : 23/01/1391
 • کد محصول : 2710612514
 • شرح محصول : سیم و مفتول فولادی ساده کربنی و کم آلیاژی پیش تنیده بدون پوشش
 • ظرفیت : 350 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات ازت(2411)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 3%
  3%