نام واحد : سید محمدتقی امینی زاده

نام محصول : خشک کن ذرت

 • سریال مجوز : 2020825
 • شماره مجوز : 19459
 • تاریخ مجوز : 13/09/1390
 • کد محصول : 24112350
 • شرح محصول : انواع خشک کنها
 • ظرفیت : 60 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات ازت(2411)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%