نام واحد : سیناوند

نام محصول : قطعات پلاستیکی بادی

 • سریال مجوز : 1200079
 • شماره مجوز : 110/14638
 • تاریخ مجوز : 06/04/1389
 • کد محصول : 25201374
 • شرح محصول : قطعات پلاستیکی بادی
 • ظرفیت : 26 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%