نام واحد : عربعلی حبیب سلطانی رنجبر

نام محصول : سبزیجات تازه و منجمد بسته بندی شده

 • سریال مجوز : 1217696
 • شماره مجوز : 110/45187
 • تاریخ مجوز : 02/11/1389
 • کد محصول : 15131112
 • شرح محصول : سبزیجات منجمد بسته بندی شده
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 51%
  51%