نام واحد : حفار پودر سپاهان

نام محصول : نرم کننده های نساجی

 • سریال مجوز : 580130000000
 • شماره مجوز : 11857
 • تاریخ مجوز : 03/06/1382
 • کد محصول : 2429412324
 • شرح محصول : نرم کننده های نساجی
 • ظرفیت : 800 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت محصولات شیمیایی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2429)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%