نام واحد : آرد روشن یزد

نام محصول : اردگندم نوع سمولینا

 • سریال مجوز : 3425483
 • شماره مجوز : 42787
 • تاریخ مجوز : 16/11/1389
 • کد محصول : 15311112
 • شرح محصول : اردگندم نوع سمولینا
 • ظرفیت : 80,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 87%
  87%