نام واحد : شرکت تعاونی بسته بندی عسل آبشار سفید 4432 شهرستان الیگودرز

 • استان : لرستان
 • شهر : الیگودرز
 • نشانی شرکت : الیگودرز خ...
 • تلفن شرکت : *******664جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : الیگودرز - جاده ازنا - کیلومتر 2 فرعی
 • تلفن واحد : *******664جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : جمشید جمشیدی
 • تلفن مدیر : *******664جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : عسل بسته بندی شده

 • سریال مجوز : 2911524
 • شماره مجوز : 17465
 • تاریخ مجوز : 03/12/1389
 • کد محصول : 15492232
 • شرح محصول : عسل بسته بندی شده
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 11%
  11%