نام واحد : علی برور

 • استان : جنوب کرمان
 • شهر : جیرفت
 • نشانی شرکت : جیرفت خیابان...
 • تلفن شرکت : *******348جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : علی برور
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی جیرفت2

نام محصول : نان فانتزی

 • سریال مجوز : 2611192
 • شماره مجوز : 89/41052
 • تاریخ مجوز : 04/12/1389
 • کد محصول : 15411142
 • شرح محصول : نان فانتزی
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 7%
  7%