نام واحد : تاوسگال

نام محصول : نمک صنعتی غیرخوراکی

  • سریال مجوز : 2818377
  • شماره مجوز : 3464
  • تاریخ مجوز : 27/11/1389
  • کد محصول : 15492540
  • شرح محصول : نمک صنعتی غیرخوراکی
  • ظرفیت : 1,000 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
  • نوع مجوز : جواز تاسیس
  • وضعیت : طرح در دست اجرا
  • پیشرفت : 93%
    93%