نام واحد : محصولات غذایی براهیم سپاهان-شرکت

نام محصول : سیب زمینی منجمداماده طبخ فرنچ فرایز

 • سریال مجوز : 1339554
 • شماره مجوز : 58364
 • تاریخ مجوز : 01/12/1389
 • کد محصول : 15132021
 • شرح محصول : سیب زمینی منجمداماده طبخ فرنچ فرایز
 • ظرفیت : 2,400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 21%
  21%