نام واحد : تولیدی پودر زرین خزر آمارد

نام محصول : پودرکامل تخم مرغ

 • سریال مجوز : 3026542
 • شماره مجوز : 701/40197
 • تاریخ مجوز : 08/12/1389
 • کد محصول : 15491912
 • شرح محصول : پودرکامل تخم مرغ
 • ظرفیت : 900 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 25%
  25%