نام واحد : علی علی زاده عنایت آباد

نام محصول : بسته بندی خرما

 • سریال مجوز : 2611215
 • شماره مجوز : 4/45761
 • تاریخ مجوز : 06/11/1389
 • کد محصول : 15131923
 • شرح محصول : بسته بندی خرما
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 94%
  94%