نام واحد : سیدروح ا... سادات اخوی

نام محصول : فرآوری وبسته بندی قارچ خوراکی

 • سریال مجوز : 3425506
 • شماره مجوز : 43865
 • تاریخ مجوز : 20/11/1389
 • کد محصول : 15132141
 • شرح محصول : فرآوری وبسته بندی قارچ خوراکی
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 92%
  92%