نام واحد : علیرضا کرمی

نام محصول : بیسکویت شکلاتی

 • سریال مجوز : 3666348
 • شماره مجوز : 16193
 • تاریخ مجوز : 30/11/1389
 • کد محصول : 15411223
 • شرح محصول : بیسکویت شکلاتی
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 17%
  17%