نام واحد : توسعه صنایع روغن نباتی گل بهار پارسیان

نام محصول : روغن نباتی خام از مواد نباتی و کنجاله

 • سریال مجوز : 3120357
 • شماره مجوز : 31627
 • تاریخ مجوز : 09/12/1389
 • کد محصول : 15141210
 • شرح محصول : روغن نباتی خام ازموادنباتی وکنجاله روغن کشی
 • ظرفیت : 800 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 7%
  7%