نام واحد : پاشا الفتی

نام محصول : سبوس گندم

 • سریال مجوز : 1506673
 • شماره مجوز : 15072
 • تاریخ مجوز : 04/07/1390
 • کد محصول : 15311321
 • شرح محصول : سبوس گندم
 • ظرفیت : 4,700 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 9%
  9%