نام واحد : موسی کاظمی-سیدامیر

نام محصول : اب میوه پایه لبنی

 • سریال مجوز : 1339623
 • شماره مجوز : 60534
 • تاریخ مجوز : 12/12/1389
 • کد محصول : 15131770
 • شرح محصول : اب میوه پایه لبنی
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 9%
  9%