نام واحد : فلاحت دانه جنوب

نام محصول : خشک کردن ذرت تر

 • سریال مجوز : 2011271
 • شماره مجوز : 23907
 • تاریخ مجوز : 16/11/1387
 • کد محصول : 15311412
 • شرح محصول : خشک کردن ذرت تر
 • ظرفیت : 12,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%