نام واحد : صبا شیر خمین

نام محصول : شیر استرلیزه

 • سریال مجوز : 3120373
 • شماره مجوز : 32008
 • تاریخ مجوز : 12/12/1389
 • کد محصول : 15201112
 • شرح محصول : شیراسترلیزه
 • ظرفیت : 42,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 36%
  36%