نام واحد : صبا شیر خمین

نام محصول : خامه استرلیزه

 • سریال مجوز : 3120373
 • شماره مجوز : 32008
 • تاریخ مجوز : 12/12/1389
 • کد محصول : 15201122
 • شرح محصول : خامه استرلیزه
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 36%
  36%