نام واحد : نخل بستان

 • استان : خوزستان
 • شهر : شوشتر
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : **********061جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : محمدحسن شفیعی زاده
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شوشتر 1

نام محصول : ماء الشعیرگازدار

 • سریال مجوز : 2021290
 • شماره مجوز : 26747
 • تاریخ مجوز : 09/12/1389
 • کد محصول : 15531111
 • شرح محصول : ماء الشعیرگازدار
 • ظرفیت : 12,600 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدمالتاوماءالشعیر(1553)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 46%
  46%