نام واحد : عبدالحمید قلمبر

نام محصول : بسته بندی سویا

 • سریال مجوز : 2013145
 • شماره مجوز : 24952
 • تاریخ مجوز : 30/11/1387
 • کد محصول : 15141320
 • شرح محصول : بسته بندی سویا
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%