نام واحد : ترنه گوشت آمل

نام محصول : غذای اماده ونیمه اماده

 • سریال مجوز : 3026570
 • شماره مجوز : 701/41040
 • تاریخ مجوز : 15/12/1389
 • کد محصول : 15492350
 • شرح محصول : غذای های اماده ونیمه اماده برپایه انواع گوشت
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 26%
  26%