نام واحد : آریا زیتون گیلان

نام محصول : بسته بندی روغن زیتون

 • سریال مجوز : 2818418
 • شماره مجوز : 27869
 • تاریخ مجوز : 18/12/1389
 • کد محصول : 15141245
 • شرح محصول : بسته بندی روغن زیتون
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 50%
  50%