نام واحد : فرشته جویان

نام محصول : پودرهای خشک گیاهان دارویی

 • سریال مجوز : 2020033
 • شماره مجوز : 684
 • تاریخ مجوز : 22/01/1388
 • کد محصول : 24231951
 • شرح محصول : پودرهای خشک گیاهان دارویی
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%