نام واحد : گوارا سازان جهان

نام محصول : ظروف پت از پریفورم

 • سریال مجوز : 2019866
 • شماره مجوز : 8768
 • تاریخ مجوز : 22/04/1390
 • کد محصول : 25201397
 • شرح محصول : پری پت prepet
 • ظرفیت : 2,900 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%