نام واحد : امامعلی احمدی اکبری

نام محصول : ژله میوه

 • سریال مجوز : 1143210
 • شماره مجوز : 44497
 • تاریخ مجوز : 05/12/1389
 • کد محصول : 15131461
 • شرح محصول : ژله میوه
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%