نام واحد : چشمه سار هدایت

نام محصول : بسته بندی اب اشامیدنی ونوشابه

 • سریال مجوز : 2020121
 • شماره مجوز : 5074
 • تاریخ مجوز : 13/03/1388
 • کد محصول : 15541140
 • شرح محصول : بسته بندی اب اشامیدنی ونوشابه
 • ظرفیت : 12,000 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%