نام واحد : گروه صنایع شونیز کارون

نام محصول : روغنها و چربیهای نباتی خوراکی

 • سریال مجوز : 2005683
 • شماره مجوز : 9142
 • تاریخ مجوز : 04/05/1388
 • کد محصول : 15141610
 • شرح محصول : روغن مارگارین ومشابه
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%