نام واحد : رحمن نمینی

نام محصول : انواع زغال سنگ سخت دانه بندی شده

 • سریال مجوز : 350180000000
 • شماره مجوز : 127/5929
 • تاریخ مجوز : 03/03/1394
 • کد محصول : 1010412309
 • شرح محصول : انواع زغال سنگ سخت دانه بندی شده
 • ظرفیت : 21,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج زغال سنگ ولینیت ..(10)
 • گروه 4 رقمی : استخراج وآگلومراسیون ذغالسنگ(1010)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%