نام واحد : 3صالح رهبری نژاد

نام محصول : بریکت زغال سنگ سخت

 • سریال مجوز : 200330000000
 • شماره مجوز : 10757
 • تاریخ مجوز : 30/04/1394
 • کد محصول : 1010412311
 • شرح محصول : بریکت زغال سنگ سخت
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج زغال سنگ ولینیت ..(10)
 • گروه 4 رقمی : استخراج وآگلومراسیون ذغالسنگ(1010)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%