نام واحد : شهرداری آشخانه

نام محصول : محصولات بتنی غیر مسلح از بتن معمولی

 • سریال مجوز : 590029000000
 • شماره مجوز : 255
 • تاریخ مجوز : 16/01/1395
 • کد محصول : 2695512364
 • شرح محصول : محصولات بتنی غیر مسلح از بتن معمولی
 • ظرفیت : 3,600 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سنگ -شن وماسه وخاک رس(1410)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%