نام واحد : شرکت تندیس سپید

نام محصول : کشتارگاه مرغ

 • سریال مجوز : 2421188
 • شماره مجوز : 58545
 • تاریخ مجوز : 28/12/1389
 • کد محصول : 15111121
 • شرح محصول : کشتارگاه مرغ
 • ظرفیت : 3,500,000 قطعه سر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 4%
  4%