نام واحد : زرین خوشه هلیلان

 • استان : ایلام
 • شهر : چرداول
 • نشانی شرکت : شیروان چرداول...
 • تلفن شرکت : *******831جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شیروان چرداول شهر توحید جنب شرکت سیلوی زرین خوشه هلیلان
 • تلفن واحد : *******831جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : بهروز محمدپور
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : اردگندم سفید

 • سریال مجوز : 1406534
 • شماره مجوز : 122/16934
 • تاریخ مجوز : 26/12/1389
 • کد محصول : 15311117
 • شرح محصول : اردگندم سفید
 • ظرفیت : 45,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 17%
  17%