نام واحد : فرآورده های دریایی ساحل صیدکنارک - توسعه

 • استان : سیستان و بلوچستان
 • شهر : کنارک
 • نشانی شرکت : کنارک.شهرک...
 • تلفن شرکت : *******546جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کنارک.شهرک صنعتی.شرکت ساحل صیدکنارک
 • تلفن واحد : *******546جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : صالح ادیب زاده
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : فیله ماهی پخته شده منجمد جهت کنسرو سازی

 • سریال مجوز : 2308251
 • شماره مجوز : 29720
 • تاریخ مجوز : 26/12/1389
 • کد محصول : 100000368
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 6,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 76%
  76%