نام واحد : مجتمع صنایع غذایی لبنی و بستنی میهن

 • استان : خوزستان
 • شهر : اهواز
 • نشانی شرکت : اسلامشهر...
 • تلفن شرکت : *******215
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی شماره 2 میدان صنعت خ تلاش 4
 • تلفن واحد : ***********061
 • مدیر : ابوالفضا پایدار -اسحاق قورچی بیگی
 • تلفن مدیر : *********************022
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی اهواز 2

نام محصول : سردخانه زیرصفر

 • سریال مجوز : 2020331
 • شماره مجوز : 14148
 • تاریخ مجوز : 07/07/1389
 • کد محصول : 15135012
 • شرح محصول : سردخانه زیرصفر
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%