نام واحد : شرکت سهامی عام شهد

نام محصول : تافی

 • سریال مجوز : 1200524
 • شماره مجوز : 1101/3573
 • تاریخ مجوز : 10/10/1390
 • کد محصول : 15431221
 • شرح محصول : تافی
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%