نام واحد : خوش گوار آسیا

نام محصول : خوراک اماده دام

 • سریال مجوز : 3717113
 • شماره مجوز : 31165
 • تاریخ مجوز : 26/12/1389
 • کد محصول : 15331130
 • شرح محصول : خوراک اماده دام
 • ظرفیت : 2,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 5%
  5%