نام واحد : علی اکبر مختاری

 • استان : سمنان
 • شهر : مهدی شهر
 • نشانی شرکت : شهرمهدیشهر...
 • تلفن شرکت : *******232جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی مهدیشهر سمنان
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : علی اکبر مختاری
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی مهدیشهر

نام محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات

 • سریال مجوز : 2220637
 • شماره مجوز : 461
 • تاریخ مجوز : 15/01/1390
 • کد محصول : 15492711
 • شرح محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 5%
  5%