نام واحد : پرویز لطفی الوار

 • استان : ایلام
 • شهر : آبدانان
 • نشانی شرکت : آبدانان...
 • تلفن شرکت : *******842جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : آبدانان - شهر آبدانان
 • تلفن واحد : *******842جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : پرویز لطفی الوار
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : اردگندم سفید

 • سریال مجوز : 1406537
 • شماره مجوز : 122/160
 • تاریخ مجوز : 15/01/1390
 • کد محصول : 15311117
 • شرح محصول : اردگندم سفید
 • ظرفیت : 36,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 4%
  4%