نام واحد : تعاونی 32 خوی

نام محصول : نمک ساده تصفیه نشده

 • سریال مجوز : 1200527
 • شماره مجوز : 4837
 • تاریخ مجوز : 23/03/1371
 • کد محصول : 15492521
 • شرح محصول : نمک ساده تصفیه نشده
 • ظرفیت : 3,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%